Motiverende en inspirerende teksten gecombineerd met prachtige fotografie zorgen voor positiviteit! Prachtig ingelijst of als canvasschilderij. Ook verkrijgbaar als losse fotoprint. Direct op te hangen in de gang, kantoor, wachtkamer of vergaderruimte.

GELOOF

GELOOF: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet - Hebreeën 11:1

IK BEN HET LICHT

IK BEN HET LICHT: Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben - Johannes 8:12

IN DEN BEGINNE

IN DEN BEGINNE: In den beginne schiep God de hemel en aarde - Genesis 1:1

DE HEER IS MIJN LICHT

DE HEER IS MIJN LICHT: De heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? - Psalm 27:1

DE GOEDE WEG

DE GOEDE WEG: Dit zegt de Heer: "Sta eens stil op de weg die je gaat, kijk eens naar wat je aan het doen bent, kijk eens naar wat je voorouders deden, vraag welke weg de goede is. Als je de goede weg volgt, zul je rust vinden." - Jeremia 6:16

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen. - 1 Petrus 3:18

GELOOF

GELOOF: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet - Hebreeën 11:1

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen - Psalm 118:24

VERTROUW OP GOD

VERTROUW OP GOD: En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest - Matthéus 7:25

ZIJN ZEGEN

ZIJN ZEGEN: De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen - 2 Korintiërs 13:14

DANK U HEER

DANK U HEER: Hem, die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde de regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten - Psalm 147:8

HET EEUWIG LEVEN

HET EEUWIG LEVEN: Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. - Johannes 4:14

GELOOF

GELOOF: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet - Hebreeën 11:1

IK BEN HET LICHT

IK BEN HET LICHT: Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben - Johannes 8:12

IN DEN BEGINNE

IN DEN BEGINNE: In den beginne schiep God de hemel en aarde - Genesis 1:1

DE HEER IS MIJN LICHT

DE HEER IS MIJN LICHT: De heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? - Psalm 27:1

DE GOEDE WEG

DE GOEDE WEG: Dit zegt de Heer: "Sta eens stil op de weg die je gaat, kijk eens naar wat je aan het doen bent, kijk eens naar wat je voorouders deden, vraag welke weg de goede is. Als je de goede weg volgt, zul je rust vinden." - Jeremia 6:16

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen. - 1 Petrus 3:18

GELOOF

GELOOF: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet - Hebreeën 11:1

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen - Psalm 118:24

VERTROUW OP GOD

VERTROUW OP GOD: En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest - Matthéus 7:25

ZIJN ZEGEN

ZIJN ZEGEN: De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen - 2 Korintiërs 13:14

DANK U HEER

DANK U HEER: Hem, die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde de regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten - Psalm 147:8

HET EEUWIG LEVEN

HET EEUWIG LEVEN: Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. - Johannes 4:14

Voetstappen in het Zand

Voetstappen in het Zand - Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen 't leven door en maakten een spoor in het zand, van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan. Ik zei toen: "Heere, waarom dan toch?" Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad... De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: "Mijn lieve kind, toen 't zo moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen". Gedicht van Mary Stevenson (1922-1966)